Introduktion

Siden 1986 har JRK Invest A/S drevet investeringsvirksomhed, udlejet erhvervsejendomme primært i Holstebro samt udøvet konsulentvirksomhed og projektudvikling indenfor teknologi samt bygge- og anlægsbranchen.

Alle aktiver på Erhvervsparken ved Hostrupsvej, Holstebro blev efter mangeårig udviklingsindsats solgt i forsommeren 2012, og det er herefter Holstebro Kommune, der driver udviklingen fremad på hostrups området.

Det er glædeligt at vores lange indsats for at udvikle området med aktiviteter, detailhandel og offentlige funktioner har båret frugt, og der idag er opført Multiarena, ATP bygning, og at indtil flere store byggerier nu er under opførelse: Midt-og vestjyllands Politi hovedkvarter og Sundhedscenter

Aktiviteterne fortsættes idag i regi af JRK International Aps, hvor investeringerne forvaltes i samarbejde med Clear Skies Aps.