Investering

Vores investeringsforretning ligger for størstedelen indenfor børsnoterede aktier og obligationer. Herudover kommer mindre projekter, hvor vi kan gå ind og bidrage med netværk, ekspertise eller økonomisk styrke.